ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

841295

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ขยายของการติดเชื้อ covid-19 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

แสดงความยินดี

ยินดีกับเด็กหญิงจุฑามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย คว้ารางวัลที่ 1

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 63

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่63

S.Ch News 62

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 62

S.Ch News 61

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 61

S.Ch News 60

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 60

S.Ch News 59

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 59

S.Ch News 58

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 58

S.Ch News 57

จดหมายข่าว ส.ช. ฉบับที่ 57

S.Ch News 56

จดหมายข่าว ส.ช. ฉบับที่ 56

Engine by shopup.com