ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

2167892

   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ฉีดวัคซีนถ้วนหน้า

20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยได้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย วันที่ 10 ตุลาคม 2564

การรับรับเงินช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้ดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท

ภาพบรรยากาศการต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาคร

ค่ายสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้ากิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วนอุทยานปราณบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 พร้อมทั้งทัศนศึกษา ณ

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้ากิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระหว่างวันที่ 22-23 ม

;

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 27

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 27

S.Ch News 26

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 26

S.Ch News 25

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 25

S.Ch News 24

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 24

S.Ch News 23

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 23

S.Ch News 22

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 22

S.Ch News 21

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 21

S.Ch News 20

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 20

Engine by shopup.com