ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1979203

   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย (ฉบับที่ 4)

งดการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ โรงเรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบวัน เวลา รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน - เครื่องแบบนักเรียน

การเรียนการสอนออนไลน์ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศรายละเอียด การเรียนการสอนออนไลน์ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

    ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ค่ายสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้ากิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วนอุทยานปราณบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 พร้อมทั้งทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้ากิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 พร้อมทั้งทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 15

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 15

S.Ch News 14

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 14

S.Ch News 13

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 13

S.Ch News 12

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 12

S.Ch News 11

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 11

S.Ch News 10

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 10

S.Ch News 09

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 09

S.Ch News 08

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 08

Engine by shopup.com