ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1625021

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คลิกดูกำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปี 2564 คลิกดูรายะเอียด

รับสมัครนักเรียน ม.4 รอบโควต้า นักเรียน ม.3 เดิม

คลิกเพื่อสมัครเรียน ม.4 รอบโควต้า นักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษต่อ กำหนดการเปิดให้รอฟังประกาศอีกครั้ง

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 05

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 05

S.Ch News 04

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 04

S.Ch News 03

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 03

S.Ch News 02

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 02

S.Ch News 01

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 01

Engine by shopup.com