ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1500302

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รับสมัครนักเรียน ม.4 รอบโควต้า นักเรียน ม.3 เดิม

คลิกเพื่อสมัครเรียน ม.4 รอบโควต้า นักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษต่อ กำหนดการเปิดให้รอฟังประกาศอีกครั้ง

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายละเอียด ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4- 15 มกราคม 2564 คลิก

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 64

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 64

S.Ch News 63

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่63

S.Ch News 62

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 62

S.Ch News 61

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 61

S.Ch News 60

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 60

S.Ch News 59

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 59

S.Ch News 57

จดหมายข่าว ส.ช. ฉบับที่ 57

S.Ch News 56

จดหมายข่าว ส.ช. ฉบับที่ 56

Engine by shopup.com