ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

2105358
;

   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

    ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ภาพบรรยากาศการต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาคร

ค่ายสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้ากิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วนอุทยานปราณบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 พร้อมทั้งทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 22

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 22

S.Ch News 21

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 21

S.Ch News 20

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 20

S.Ch News 19

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 19

S.Ch News 18

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 18

S.Ch News 17

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 17

S.Ch News 16

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 16

S.Ch News 15

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 15

Engine by shopup.com