ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

185656

กิจกรรมในโรงเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน

ผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ชนะเลิศคือ เบอร์ 2 ขอแสดงความยินดี และขอให้สภานักเรียนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจจริง

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ออกกำลังกาย

คณะครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกาย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ภาพรวมกิจกรรมล่าสุด
          
     
   
     
   
     
 
    
   
   
 
 
 
            

Engine by shopup.com