ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

151765

ข้อมูลทั่วไป

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา
         ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

      
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590115
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  590115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมุทรสาครวุฒิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samuthsakhonwuthichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน144/1
ตำบล :
  บ้านเกาะ
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034468043
โทรสาร :
  034-46885
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  WTC2525@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2559 เวลา 08:51:50 น.
)

 

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
         
ม.1
142
85
227
5
ม.2
102
82
184
5
ม.3
88
64
152
4
รวมมัธยมต้น
332
231
563
14
ม.4
52
57
109
3
ม.5
46
61
107
3
ม.6
58
52
110
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
156
170
326
10
รวมทั้งหมด
488
401
889
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

20 มีนาคม 2017

ผู้ชม 1949 ครั้ง

Engine by shopup.com