ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

185679

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา
1. นายลือชา โพธิ์อบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายพุทธชาติ หาญราษฎร์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางพอใจ เชาว์วิชารัตน์ ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายชาติชาย พัดเย็น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น กรรมการ
5. นายปิยะ เทียบเพิ่มพูล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
6. นายทศพร เรืองภู ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูวุฒิสาครธรรม (เจ้าอาวาสวัดบางปลา) ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8. พระมหาพนม ฐานะวังโส ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นายเริงชัย กระจ่างศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายยุทธพงษ์ บุญคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. ปลัดวรกฤช นิ่งน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายสมหมาย เหล่ากอดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-25 16:17:53 น.

22 มิถุนายน 2018

ผู้ชม 833 ครั้ง

Engine by shopup.com