ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

323385

คณะผู้บริหาร 4 ฝ่าย

 

  คณะผู้บริหาร

                                     

นางสาวพัฒยา  ปิ่นสากล   

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   

 

                                                                     นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

                                                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายกัมพล สารธิเสน

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 3495 ครั้ง

Engine by shopup.com