หมวดหมู่กิจกรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวชนกฐิยะพร  คำภูเวียงทศิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

                            

     นางสุรีรัตน์  เทศวงษ์                  นางสาวภูมิใจ  วิมานจันทร์             นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์             นางสาวกาญจนา  ผิวผาด    

 

                                                                   

                                                     นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข           นางสาวปวัลย์รัตน์  สุวรรณโคตร    

05 เมษายน 2017

ผู้ชม 273 ครั้ง

Engine by