ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

151758

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวชนกฐิยะพร  คำภูเวียงทศิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

                            

     นางสุรีรัตน์  เทศวงษ์                  นางสาวภูมิใจ  วิมานจันทร์             นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์            นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข   

                                                                   

 นางสาวชุติมา  เพ็ญสุขใจ

26 มีนาคม 2018

ผู้ชม 399 ครั้ง

Engine by shopup.com