ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

323397

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวชนกฐิยะพร  คำภูเวียงทศิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

                            

     นางสุรีรัตน์  เทศวงษ์                  นางสาวภูมิใจ  วิมานจันทร์             นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์            นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข   

                                                                   

               

 นางสาวชุติมา  เพ็ญสุขใจ              นางสาวสิริกมล     มงคลยศ

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 725 ครั้ง

Engine by shopup.com