ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

161491

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     

 นางสาววรัญญา  บุรินทร์รัตน์

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

              

                                                             

                               นางสาวสมจิตร  ทองตระกูล                       นายธนู  ทอมุด                           นางสาวจันจิรา  สมรูป 

                        

                              นางสาวเอมอร    ช่วยประคอง

11 มิถุนายน 2018

ผู้ชม 853 ครั้ง

Engine by shopup.com