ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

323312

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุจิตรา คำมีวัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

                                                                       

                                     นายไชยรัตน์ ไทยกิ่ง                  นางสาววิลัยวรรณ   เพชรพูล                    นางสาวสุกัญญา  แซ่ลือ    

                                           (คอมพิวเตอร์)                               (คอมพิวเตอร์)                                     (คอมพิวเตอร์) 

        

          นายอนุศรณ์  ต่วนเครือ            นางสาวอรอนงค์  แจ่มจำรัส     นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์

                (คอมพิวเตอร์)                                  (เกษตร)                           (คหกรรม)    

           

     

                                       

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1693 ครั้ง

Engine by shopup.com