ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

137559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มาาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภุชงค์  สร้อยศรี      

                                                                       

  นางสาวพรสวรรค์   ชาวน้ำ                   นายศุภมิตร์  บุสูงเนิน           

                                                                    (นาฎศิลป์)                                        (ดนตรี)

26 มีนาคม 2018

ผู้ชม 595 ครั้ง

Engine by shopup.com