ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

323418

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มาาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภุชงค์  สร้อยศรี      

                                                                       

  นางสาวพรสวรรค์   ชาวน้ำ                   นายศุภมิตร์  บุสูงเนิน           

                                                                    (นาฎศิลป์)                                        (ดนตรี)

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1642 ครั้ง

Engine by shopup.com