ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

137563

ลูกจ้างประจำ


                          

       นายสมจิตร  ชุนาศรี                         นางกาญจนา  ธิสามี                       นางนิศา  ศรศรี

          (นักการภารโรง)                         (พนักงานทำความสะอาด)                 (นักการภารโรง)

                  

  นายเรืองยศ  สถาวรสมิต                 นายธนกฤต  รุ่งธนเดชาโชติ   

       (พนักงานขับรถ)                                 (ยามกลางวัน)

26 มีนาคม 2018

ผู้ชม 1239 ครั้ง

Engine by shopup.com