หมวดหมู่กิจกรรม

 

ระเบียบการแต่งกาย

หมวดหมู่: ระเบียบ

                           

ระเบียบการแต่งกาย

 

      ตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

  ตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

  ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดพละที่ถูกต้อง

20 มีนาคม 2017

ผู้ชม 1290 ครั้ง

Engine by