แสดงความยินดี

เด็กหญิงจุฑามาศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

ยินดีกับเด็กหญิงจุฑามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ทางเรียบใจเกินร้อยการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
 
 
 
 
 

16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 183 ครั้ง