ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

718151

กำหนดการเปิดภาคเรียน

กำหนดการเปิดภาคเรียน

แจ้งผู้ปกครองและะนักเรียน about-image
 
 

15 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 255 ครั้ง

Engine by shopup.com