กำหนดการสอบ

 

กำหนดการสอบ

 

กำหนดการสอบ สทศ. ปี 2563

กำหนดการสอบ O-NET ปี 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  • สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  • สอบระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 กำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2563

  • วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

 

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563

  • วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 5 – 19 ธันวามคม พ.ศ. 2562
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

15 มกราคม 2563

ผู้ชม 119 ครั้ง