ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1103416

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


 เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ขยายของการติดเชื้อ covid-19 ในขณะนี้
ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563-วันที่ 31 มีนาคม 2563
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญ ที่ต้องเลื่อนออกไปคือการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม.4
จนกว่าทางโรงเรียนจะได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วน

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 1448 ครั้ง

Engine by shopup.com