ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1103412

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

05 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 244 ครั้ง

Engine by shopup.com