ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1103419

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มอบตัววันที่ 12 มิถุนายน 2563 )


(มอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 )


 เอกสารที่ต้องเตรียมนำมาส่งในวันมอบตัว

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-ชื่อสกุลของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-ชื่อสกุลบิดาของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครองของผู้สมัคร (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)
 • สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป  สามารถสั่งซื้อ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนในวันมอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน และ 15 มิถุนายน 2563
  1.เสื้อผ้า ชุดนักเรียนจากร้าน ส.อมร มาจำหน่าย
  2.ถุงเท้าของโรงเรียน
  3.บริการวัดไซส์ชุดพละ
  4.กระเป๋าของโรงเรียน12 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 5632 ครั้ง

Engine by shopup.com