ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1103351

ข้อปฎิบัติในวันมอบตัวนักเรียน

09 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 321 ครั้ง

Engine by shopup.com