ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

841291

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

         ตั้งอยู่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 

           ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ2525               

          โดย นายเกษม ศิริสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์มอบสิทธิ์ในการเช่าที่ดินจากท่านพระครูสมุทรสาครวุฒิชัย เจ้าอาวาสวัดบางปลาในขณะนั้นเป็นจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 13 ตารางาน

          ในระยะแรกไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร จึงขอย้ายอาคารเรียนจากโรงเรียนประถมวัดบางปลา และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีข้าราชการครูที่ไ้รับการบรรจุทำการสอนจำนวน 4 คน

           ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและอาคารชั่วคราว

           ปีการศึกษา 2527 ได้ย้ายมาสอนในที่ปัจจุบัน

           ปีการศึกษา 2531 ได้รับพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2531

           ปีการศึกษา 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่น

           ปีการศึกษา 2540 - 2542 ได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

             ปีการศึกษา 2548 - 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานเหรียญทอง 

           ปีการศึกษา 2550  - ถึงปัจจุบัน  ได้รับโล่รางวัล และรางวัลต่างๆ จากการเข้าแข่งขันฟุตซอลและเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

           ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง           

          ปัจจุบันโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เปิดสอนระดับมัธยศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


14 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 829 ครั้ง

Engine by shopup.com