ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ที่ตั้งปัจจุบัน 144/1 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 74000

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - ขาว

ชมพู หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันรักใคร่ ความมีน้ำใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในคุณงามความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

คติพจน์

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ปัญญาก่อให้เกิดสุข

ปรัชญา

มารยาทงาม ความรู้ดี มีน้ำใจ


16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 418 ครั้ง