ผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

963664

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ที่ตั้งปัจจุบัน 144/1 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 74000

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - ขาว

ชมพู หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันรักใคร่ ความมีน้ำใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในคุณงามความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

คติพจน์

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ปัญญาก่อให้เกิดสุข

ปรัชญา

มารยาทงาม ความรู้ดี มีน้ำใจ


16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 729 ครั้ง

Engine by shopup.com