ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1452172

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

 เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

แบบบันทึกหลังสอน สช.63
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สช.63
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ สช.63
แบบรายงานผลการสอนครูรายบุคคล สช.63
รายงานคะแนนกลางภาค สช.63
แบบรายงานการติดตามเรียนออนไลน์ครูที่ปรึกษา สช.63 

 

 

 


25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 266 ครั้ง

Engine by shopup.com