ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1625029

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

 เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

แบบบันทึกหลังสอน สช.63
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สช.63
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ สช.63
รายงานคะแนนกลางภาค สช.63
แบบรายงานการติดตามเรียนออนไลน์ครูที่ปรึกษา สช.63 
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ (สช64)
แบบรายงานผลการสอนครูรายบุคคล สช.64(ใหม่)

 

 

 


06 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 433 ครั้ง

Engine by shopup.com