ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1979213

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

แบบบันทึกหลังสอน สช.63
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สช.63
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ สช.63
รายงานคะแนนกลางภาค สช.63
แบบรายงานการติดตามเรียนออนไลน์ครูที่ปรึกษา สช.63 
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ (สช64)
แบบรายงานผลการสอนครูรายบุคคล สช.64(ใหม่)
เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (สช63)
เอกสารสมุกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สรุปเล่มชุมนุม2/2563) 
ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551
สำหรับสถานการณ์ Covid-19 

 

 

 

 เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรกลุ่มสาระ

 

 


09 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 792 ครั้ง

Engine by shopup.com