ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1625030

เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล

 

เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล

 

 

ประเมิน ว.21/2560  
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 1
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 2
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 3
   -แบบประเมิน วฐ 1
   -แบบประเมิน วฐ 2
   -แบบประเมิน วฐ 3
   -แนวทางการเก็บเอกสาร
   -บันทึกข้อความ ขอรับประเมิน วฐ.2
   -แบบตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
   -เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เพื่อจัดเก็บ 13 แฟ้ม
การย้าย  
   -แบบคำร้องขอย้าย


 


20 มกราคม 2564

ผู้ชม 364 ครั้ง

Engine by shopup.com