ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

137587

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

03 2018 - 00 0000


 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 3

สามารถคลิกเพื่อชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่ 

รูปภาพทั้งหมดในกิจกรรม

 

03 2018

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com