ข่าวสารรับสมัครงาน   
                                                                       1.รับสมัครนักการภารโรง                      จำนวน1อัตรา
                                   
                                                                       2.รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรม     จำนวน1อัตรา     เงินเดือน 15,000
 
 
                                    สนใจติดต่อ034-468043 หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
Engine by