บทความ

ข้อมูลทั่วไป

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา
   ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

       
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590115
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  590115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมุทรสาครวุฒิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samuthsakhonwuthichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน144/1
ตำบล :
  บ้านเกาะ
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034468043
โทรสาร :
  034-46885
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  WTC2525@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:54 น.
)

 

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
141
125
266
6
ม.2
116
80
196
5
ม.3
100
72
172
5
รวมมัธยมต้น
357
277
634
16
ม.4
54
68
122
3
ม.5
40
43
83
3
ม.6
48
57
105
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
142
168
310
9
รวมทั้งหมด
499
445
944
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      120 เครื่อง
รวม
      120 เครื่อง
ใช้งานได้:
      90 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      30 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      32 เครื่อง
รวม
      32 เครื่อง
ใช้งานได้:
      30 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      152 เครื่อง
ใช้งานได้:
      120 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      32 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-29 14:15:59 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       13312
สถานะการใช้งาน:
       ปกติ Mbps
งบประมาณ/เดือน:
       3600 

 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-29 14:16:16 น.

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 3938 ครั้ง

Engine by shopup.com