บทความ

เพลงมาร์ชโรงเรียน

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา

สมุทรสาครวุฒิชัย

พวกเรารวมใจรักษามัคคี

เราคือน้องพี่

สามัคคีคือพลัง

เราร่วมฟันฝ่าอุปสรรค

เรารักการงานทุกสิ่งอัน

เราจะฝ่าฟัน

ความฝันที่ยาวไกล

พระครูสาครวุฒิชัย

ท่านมีน้ำใจ ให้สถาน

ท่านอยากเห็นการศึกษาพัฒนายาวนาน

จึงทำการก่อสร้าง ตั้งโรงเรียน

ชมพู ขาวพราวเด่นเป็นเสมือน

เป็นการเตือนใจให้ใฝ่ศึกษา

ชมพูขาวจะต้องพัฒนา

....พวกเรามาร่วมสร้างความฝันเอยย....

05 เมษายน 2560

ผู้ชม 3753 ครั้ง

Engine by shopup.com