บทความ

ลูกจ้างประจำ


                          

     นายสมจิตร  ชุนาศรี                         นางกาญจนา  ธิสามี                       

        (นักการภารโรง)                       (พนักงานทำความสะอาด)                 

                  

  นายเรืองยศ  สถาวรสมิต             นายธนกฤต  รุ่งธนเดชาโชติ   

       (พนักงานขับรถ)                                 (ยามกลางวัน)

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 3049 ครั้ง

Engine by shopup.com