สถิติผู้เยี่ยมชม

5623344

ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 

 

   
 

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
โทรศัพท์ : 095 447 1441
อีเมลล์ : Pitsanu@skwc.ac.th

 
 

นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ : 090 157 0048
อีเมลล์ : kru.patcharin@skwc.ac.th

 

นายวีระพล เหล็กดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/บริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 092 265 9517
อีเมลล์ : kru.weerapon@skwc.ac.th

 

นางสาวน้ำฝน คิดประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ : 087 094 3016
อีเมลล์ : kru.namfon@skwc.ac.th

 

นายกัมพล สารธิเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ : 086 178 2878
อีเมลล์ : kru.kamphon@skwc.ac.th

 


09 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 8302 ครั้ง

Engine by shopup.com