สถิติผู้เยี่ยมชม

0006025156

ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 

 

   
 

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
อีเมลล์ : Pitsanu@skwc.ac.th

095 447 1441

 

  นางสาวญาณี ศรีดวงใจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อีเมลล์ : yanee@skwc.ac.th

085 535 6498

นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 
อีเมลล์ : 

นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมลล์ : kru.chairat@skwc.ac.th

 

 

นางสาวน้ำฝน คิดประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมลล์ : kru.namfon@skwc.ac.th

087 094 3016

 

นายกัมพล สารธิเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมลล์ : kru.kamphon@skwc.ac.th

086 178 2878

 


21 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 9388 ครั้ง

Engine by shopup.com