FACEBOOK

สถิติผู้เยี่ยมชม

0007427042

ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 

 

   
 

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
อีเมลล์ : Pitsanu@skwc.ac.th

095 447 1441

 
 
นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ : tuang_mind@homail.com
โทรศัพท์ : 083 942 8928 
 

นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมลล์ : kru.chairat@skwc.ac.th

 

 

นางสาวน้ำฝน คิดประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมลล์ : kru.namfon@skwc.ac.th

087 094 3016

 

นายกัมพล สารธิเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมลล์ : kru.kamphon@skwc.ac.th

086 178 2878

 


01 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 10772 ครั้ง

Engine by shopup.com