สถิติผู้เยี่ยมชม

3867723

ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 

 

   
 

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
โทรศัพท์ : 095 447 1441
อีเมลล์ :

 
 

นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ : 090 157 0048
อีเมลล์ : kru.patcharin@skwc.ac.th

 

นายวีระพล เหล็กดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 092 265 9517
อีเมลล์ : kru.weerapon@skwc.ac.th

นางสาวน้ำฝน คิดประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ : 087 094 3016
อีเมลล์ : kru.namfon@skwc.ac.th

นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 099 249 4559
อีเมลล์ : kru.chairat@skwc.ac.th

นายมงคล กิจฉลอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ : 080 023 3367
อีเมลล์ : kru.mongkol@skwc.ac.th

 


04 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 5141 ครั้ง

Engine by shopup.com