สถิติผู้เยี่ยมชม

0006940375

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาวจุฑามาส ทองอยู่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวสมจิตร ทองตระกูล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายธนู ทอมุด
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวรัญญา ทองหล่อ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคุณณวิชฐ์ อัศวพัฒนธาดา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีหล้า
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวศศิธร สุขส่ง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  นางสาวเพชรรัตน์ อัสสรัตนกร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 


12 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 6225 ครั้ง

Engine by shopup.com