สถิติผู้เยี่ยมชม

5624036

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาวจุฑามาส ทองอยู่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวสมจิตร ทองตระกูล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายธนู ทอมุด
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวรัญญา ทองหล่อ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวณิชา สระทองใจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคุณณวิชฐ์ อัศวพัฒนธาดา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวเพชรรัตน์ อัสสรัตนกร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     


07 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 5132 ครั้ง

Engine by shopup.com