FACEBOOK

สถิติผู้เยี่ยมชม

0007427044

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางอนุสรา เพชรวีรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์
ครูคหกรรม

นายศิวะ สงวนสมบัติ
ครูเกษตร

 นางสาวชุติมา สุขเสน
ครูคหกรรม

นายธนกฤต หวดชัยภูมิ
ครูอุตสหกรรมศิลป์

 นางสาวอรวรรณ เขียวคำ
ครูเกษตร

 
     


02 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 6250 ครั้ง

Engine by shopup.com