สถิติผู้เยี่ยมชม

0006935851

ประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

         ตั้งอยู่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 

         ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ2525               

       โดย นายเกษม ศิริสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์มอบสิทธิ์ในที่ดินจากท่านพระครูสมุทรสาครวุฒิชัย เจ้าอาวาสวัดบางปลาในขณะนั้นเป็นจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 13 ตารางาน

       ในระยะแรกไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร จึงขอย้ายอาคารเรียนจากโรงเรียนประถมวัดบางปลา และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีข้าราชการครูที่ไ้รับการบรรจุทำการสอนจำนวน 4 คน

 ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและอาคารชั่วคราว          

 ปีการศึกษา 2527 ได้ย้ายมาสอนในที่ปัจจุบัน

 ปีการศึกษา 2531 ได้รับพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2531

 ปีการศึกษา 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่น

 ปีการศึกษา 2540 - 2542 ได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

 ปีการศึกษา 2548 - 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานเหรียญทอง  

 ปีการศึกษา 2550  - ปัจจุบัน  ได้รับโล่รางวัล และรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันฟุตซอลและเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 ปีการศึกษา 2564  ได้รับรางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลชมเชย 

 ปีการศึกษา 2565  ได้รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

             ปัจจุบันโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


10 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 7294 ครั้ง

Engine by shopup.com