ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

3116141

Header

Header

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry'\s standard dummy text ever since the 1500s.

Read more

Header

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry'\s standard dummy text ever since the 1500s.

Read more

ประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

         ตั้งอยู่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 

         ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ2525               

       โดย นายเกษม ศิริสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์มอบสิทธิ์ในที่ดินจากท่านพระครูสมุทรสาครวุฒิชัย เจ้าอาวาสวัดบางปลาในขณะนั้นเป็นจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 13 ตารางาน

       ในระยะแรกไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร จึงขอย้ายอาคารเรียนจากโรงเรียนประถมวัดบางปลา และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีข้าราชการครูที่ไ้รับการบรรจุทำการสอนจำนวน 4 คน

 ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและอาคารชั่วคราว          

 ปีการศึกษา 2527 ได้ย้ายมาสอนในที่ปัจจุบัน

 ปีการศึกษา 2531 ได้รับพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2531

 ปีการศึกษา 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่น

 ปีการศึกษา 2540 - 2542 ได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

 ปีการศึกษา 2548 - 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานเหรียญทอง  

 ปีการศึกษา 2550  - ถึงปัจจุบัน  ได้รับโล่รางวัล และรางวัลต่างๆ จากการเข้าแข่งขันฟุตซอลและเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง           

             ปัจจุบันโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


19 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 3629 ครั้ง

Engine by shopup.com