สถิติผู้เยี่ยมชม

5623511

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

แบบบันทึกหลังสอน สช.63
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สช.63
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ สช.63
รายงานคะแนนกลางภาค สช.63
แบบรายงานการติดตามเรียนออนไลน์ครูที่ปรึกษา สช.63 
แบบรายงานผลการสอนครูรายบุคคล สช.64(ใหม่)
เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (สช63)
แบบบันทึกส่งแผนการสอนรายกลุ่มสาระ 65
แบบบันทึกหลังสอน สช.65
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ สช.65
เอกสารสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65
ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551
สำหรับสถานการณ์ Covid-19 
ประกาศเรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ป
ประกาศเรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปีการศึกษา 2566

 

 

 

 เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา

  

 

 

เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรกลุ่มสาระ

    

 

 


15 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 5125 ครั้ง

Engine by shopup.com