สถิติผู้เยี่ยมชม

4908012

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

แบบบันทึกหลังสอน สช.63
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สช.63
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ สช.63
รายงานคะแนนกลางภาค สช.63
แบบรายงานการติดตามเรียนออนไลน์ครูที่ปรึกษา สช.63 
แบบรายงานผลการสอนครูรายบุคคล สช.64(ใหม่)
เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (สช63)
แบบบันทึกส่งแผนการสอนรายกลุ่มสาระ 65
แบบบันทึกหลังสอน สช.65
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ สช.65
เอกสารสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65
ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551
สำหรับสถานการณ์ Covid-19 
ประกาศเรื่องค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 

 

 

 เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรกลุ่มสาระ

 

 


08 กันยายน 2565

ผู้ชม 3791 ครั้ง

Engine by shopup.com