สถิติผู้เยี่ยมชม

0006273523

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

 

 

งานการเงิน-พัสดุ  
   -การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
   -การเบิกเงิรสวัสดิการการศึกษาบุตร
   -ข้อตกลงทำงานชื้อ-จ้าง
กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   -ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ
   -คู่มือปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มงานทั่วไป  
   -ระเบียบการใช้บริการห้องพยาบาล
   -การใช้อาคารสถานที่
กลุ่มงานวิชาการ  
   -ขั้นตอนการขอใบ ปพ1 และ ปพ7
   -แนวปฏิบัติการขอรับบริการจากงานแนะนว
   -แนวทางปฎิบัติการใช้รูปถ่ายติดหลักฐาน
   -แนวทางปฎิบัติกรณีวุฒิการศึกษาหาย
   -ขั้นตอนการย้ายเข้าโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
   -ขั้นตอนการย้ายออกโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
   -ขั้นตอนการขอใบ ปพ1 และ ปพ7
   -ขั้นตอนการขอใบ ปพ1 และ ปพ7
กลุ่มงานบุคคล  
   -ขั้นตอนการขอหยังสือรับรองเงินเดือน
   -ขั้นตอนการมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
   -ขั้นตอนการขอย้าย
   -ขั้นตอนการขออนุญาติไปราชการ

 


 


18 กันยายน 2565

ผู้ชม 1500 ครั้ง

Engine by shopup.com