สถิติผู้เยี่ยมชม

0006025229

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ประกาศการรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศยกเลิกการอยู่เวรข้าราชการครู

ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยที่ 476/2566 และ 30/2567 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน

คลิกรายละเอียดประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิกรายละเอียดประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อนั่งประจำรถเพื่อเข้าค่ายลูกเสือ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  
 


    
 
  
 
 


 
 
           
 

 
 
   
 
 
 

  ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสมเกียรติ รั้วมั่น อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้นิเทศติดตาม ให้กำลังใจและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝ

งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศชั้นเอกและงานทำบุญครบอายุวัฒนมงคล 80 ปี

นายพิษณุ สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นำคณะครูร่วมฟังสวด เนื่องในงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศชั้นเอกและงานทำบุญครบอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระครูวุฒิสาครธรรม(บุญลอม อุทโย) ณ วัดบ

การประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปืการศึกษา 2566

นายพิษณุ สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปืการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ในวัน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 3 พศจิกายน 2566 นายพิษณุ สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้มอบหมายให้ นางสาวญาณี ศรีดวงใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในกา

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพิษณุ สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายพิษณุ สุขนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัต

 

<< จดหมายข่าว >>

S.Ch News 188

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 188

S.Ch News 187

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 187

S.Ch News 186

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 186

S.Ch News 185

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 185

S.Ch News 184

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 184

S.Ch News 183

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 183

S.Ch News 182

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 182

S.Ch News 181

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 181

S.Ch News 180

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 180

S.Ch News 179

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 179

S.Ch News 178

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 178

S.Ch News 177

จดหมายข่าว สช. ปี 2566 ฉบับที่ 177

Engine by shopup.com