ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

3009834

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตางรางสอบปลายภาค 2/2564

คลิกดูตารางสอบปลายภาค 2/2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ให้นักเรียนติดตามการสอบปลายภาคจากเว็ปไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

นักเรียนคนใดหากพบว่าตนเองมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งครูที่ปรึกษาทันที

 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เรียน On site 100% “ส.ช. ปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ อยู่ได้กับโควิด 19" 17 พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565 Welcome Back To School

มอบถุงปันสุข ปันรักและห่วงใย

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พร้อมคณะครูและบุคลาการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มอบถุงปันสุข ปันรักและห่วงใย พร้อมเงินขวัญถุง ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

ผู้อำนวยการ วรรณา ปุจฉาการ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นำกระเช้าปีใหม่ 2565 ไปกราบนมัสการขอพรเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เจ้าอาวาสวัดบางปลา เจ้าอาวาสวัดศรีเมื

พิธียกเสาเอก อาคารเรียน 212ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.39 น. พระครูวุฒิสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธียกเสาเอก อาคารเรียน 212ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ฉีดวัคซีนถ้วนหน้า

20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยได้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย วันที่ 10 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าว สช.

S.Ch News 24

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 24

S.Ch News 23

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 23

S.Ch News 22

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 22

S.Ch News 21

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 21

S.Ch News 20

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 20

S.Ch News 19

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 19

S.Ch News 18

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 18

S.Ch News 17

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 17

S.Ch News 16

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 16

S.Ch News 15

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 15

S.Ch News 14

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 14

S.Ch News 13

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 13

Engine by shopup.com