ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

3116316
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตางรางสอบปลายภาค 2/2564

คลิกดูตารางสอบปลายภาค 2/2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ให้นักเรียนติดตามการสอบปลายภาคจากเว็ปไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

นักเรียนคนใดหากพบว่าตนเองมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งครูที่ปรึกษาทันที

 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์"

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเ

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม

ครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ได้ส่งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชกา

ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมการประเมินวิทยฐานะ ว PA ตำแหน่งครู

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้ส่งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ การป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามหลังคาโค้ง โรงเร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ว

  จดหมายข่าว สช.

S.Ch News 35

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 35

S.Ch News 34

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 34

S.Ch News 33

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 33

S.Ch News 32

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 32

S.Ch News 31

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 31

S.Ch News 30

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 30

S.Ch News 29

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 29

S.Ch News 28

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 28

S.Ch News 27

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 27

S.Ch News 26

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 26

S.Ch News 25

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 25

S.Ch News 24

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 24

Engine by shopup.com