ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

2402975

   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มอบถุงปันสุข ปันรักและห่วงใย

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พร้อมคณะครูและบุคลาการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มอบถุงปันสุข ปันรักและห่วงใย พร้อมเงินขวัญถุง ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

ผู้อำนวยการ วรรณา ปุจฉาการ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นำกระเช้าปีใหม่ 2565 ไปกราบนมัสการขอพรเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เจ้าอาวาสวัดบางปลา เจ้าอาวาสวัดศรีเมื

พิธียกเสาเอก อาคารเรียน 212ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.39 น. พระครูวุฒิสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธียกเสาเอก อาคารเรียน 212ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ฉีดวัคซีนถ้วนหน้า

20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยได้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย วันที่ 10 ตุลาคม 2564

การรับรับเงินช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้ดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 02

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 02

S.Ch News 01

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 01

S.Ch News 35

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 35

S.Ch News 34

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 34

S.Ch News 33

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 33

S.Ch News 32

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 32

S.Ch News 31

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 31

S.Ch News 30

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 30

Engine by shopup.com