ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

3049442
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตางรางสอบปลายภาค 2/2564

คลิกดูตารางสอบปลายภาค 2/2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ให้นักเรียนติดตามการสอบปลายภาคจากเว็ปไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

นักเรียนคนใดหากพบว่าตนเองมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งครูที่ปรึกษาทันที

 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

ร.ต. ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย และคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดเจษฎาราม พระอารา

การอบรมการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ีขนส่งจังหวัดสมุทรสาครมาให้

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เรียน On site 100% “ส.ช. ปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ อยู่ได้กับโควิด 19" 17 พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565 Welcome Back To School

มอบถุงปันสุข ปันรักและห่วงใย

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พร้อมคณะครูและบุคลาการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มอบถุงปันสุข ปันรักและห่วงใย พร้อมเงินขวัญถุง ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

ผู้อำนวยการ วรรณา ปุจฉาการ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นำกระเช้าปีใหม่ 2565 ไปกราบนมัสการขอพรเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เจ้าอาวาสวัดบางปลา เจ้าอาวาสวัดศรีเมื

  จดหมายข่าว สช.

S.Ch News 29

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 29

S.Ch News 28

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 28

S.Ch News 27

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 27

S.Ch News 26

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 26

S.Ch News 25

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 25

S.Ch News 24

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 24

S.Ch News 23

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 23

S.Ch News 22

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 22

S.Ch News 21

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 21

S.Ch News 20

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 20

S.Ch News 19

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 19

S.Ch News 18

จดหมายข่าว สช. ปี 2565 ฉบับที่ 18

Engine by shopup.com