สถิติผู้เยี่ยมชม

0006935655

เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล

 

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล  
   -O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเมิน ว.21/2560  
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 1
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 2
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 3
   -แบบประเมิน วฐ 1
   -แบบประเมิน วฐ 2
   -แบบประเมิน วฐ 3
   -แนวทางการเก็บเอกสาร
   -บันทึกข้อความ ขอรับประเมิน วฐ.2
   -แบบตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
   -เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เพื่อจัดเก็บ 13 แฟ้ม
ประเมิน ว.9/2564 (ว.PA สช. )  
   -ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไม่มีวิทยฐานะ
   -ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ
   -ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ
   -คู่มือหลักเกณ์และวิธีการ ว9-2564 ครู
  - ภาระงานครู 2564
การย้าย  
   -แบบคำร้องขอย้าย
รายชื่อบุคลากร  
   -รายชื่อบุคลากร อัพเดท 10 มิถุนายน 2564

 


 


18 กันยายน 2565

ผู้ชม 10579 ครั้ง

Engine by shopup.com