ผู้บริหาร

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

3116105

Header

Header

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry'\s standard dummy text ever since the 1500s.

Read more

Header

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry'\s standard dummy text ever since the 1500s.

Read more

เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล

 

เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล

 

 

ประเมิน ว.21/2560  
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 1
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 2
   -หลักเกณฑ์และวิธีการ 3
   -แบบประเมิน วฐ 1
   -แบบประเมิน วฐ 2
   -แบบประเมิน วฐ 3
   -แนวทางการเก็บเอกสาร
   -บันทึกข้อความ ขอรับประเมิน วฐ.2
   -แบบตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
   -เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เพื่อจัดเก็บ 13 แฟ้ม
ประเมิน ว.9/2564 (ว.PA สช. )  
   -ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไม่มีวิทยฐานะ
   -ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ
   -ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ
   -คู่มือหลักเกณ์และวิธีการ ว9-2564 ครู
  - ภาระงานครู 2564
การย้าย  
   -แบบคำร้องขอย้าย
รายชื่อบุคลากร  
   -รายชื่อบุคลากร อัพเดท 10 มิถุนายน 2564

 


 


01 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 5557 ครั้ง

Engine by shopup.com